Chị thông dịch viên

11/08/2020 admin 0

Chị là thông dịch của đối tác cty mình; bình thường lúc xuống hiện trường chỉ có 1 a đực rựa thông dịch cho mình […]