Sắp tạm xa vợ. (2)

28/06/2020 admin 0

địt chưa ?Gật đầu. Địt rồi. Đó là những câu đến hôm nay vợ đã chính thức nói đến. Cảm giác khó tả. Ghen và […]