Chị dâu yêu p7

Mấy nay dịch nên mẹ e có bảo e về quê để tránh dịch về đk thời gian tự nhiên thấy nhớ chị quá lúc ở nhà thì xa lánh giờ thì nhớ,có nt rủ chị về quê chơi chị có bảo đợi thu xếp việc nhà r chở cháu về quê chơi lun hihi ông anh mắc đi làm nên ko về đk úp vài tấm hình cũ đợi chị xún kkkk