Đi dạo về phải tắm

Đôi mình thích đi du lịch, muốn làm quen với anh em mọi miền tổ quốc nơi đến.
Một khách sạn từng lưu trú, nhìn vợ tắm mà chỉ muốn có anh em Thiên Địa nào là lễ tân gọi vô sửa ống nước.
Sở thích là phô dâm và tìm bạn bàn chuyện dâm dâm, hi hi..