Đi thỉnh kinh về phổ độ sinh linh

Hehe . Ko nói dài dòng , có ít ảnh mời anh em thưởng thức cho vui