Lần đầu đưa vợ lên diễn đàn…

Đưa vợ lên diễn đàn, mong được comment thật dâm từ ae để vc mình có động lực post tiếp.
Đây là lần vc mình đi chơi và chụp public, vừa nhìn xung quanh cũng khá sợ nhưng hứng thú.

Hình đầu là mình chụp cho vợ nhưng sợ có ai phát hiện

Hình thứ 2 là vợ mình tự chụp.

Hình thứ 3 là chụp lúc vợ nước nôi lênh láng chuẩn bị chiến

Hình thứ 4 là vợ tự chụp gửi ae đồng dâm chiêm ngưỡng.

Cuối cùng là mình chụp nhưng phải nhìn xung quanh, lỡ có ai phát hiện rồi đòi vào nện vợ mình, chắc lúc đó mình cho thật.
Mong comment thật dâm từ các ae để vợ mình có cảm hứng, tương lai có thể swing hoặc solo riêng với ae TD.