Người Tây Tứ Xuyên thân hình béo tốt được đánh kem

Múp rụp anh em ạ nhìn đã thấy nứng chưa anh em, thế này địt thì sao nhỉ chắc là sập giướng.