Nhan sắc xinh đẹp tựa thần tiên tỉ tỉ

Một vẻ đẹp sắc nước hương trời và một trí tuệ mẫn tiệp hơn người, nhân vật hư cấu trong bộ truyện Thiên Long bát bộ của nhà văn Kim Dung.