Ny trở lại cho bé lên sóng lần 2

Như tiêu đề do vấn đề cv nên mất một khoảng thời gian rất lâu cặp mình mới trở lại diễn đàn
Đi làm mà cứ chụp rồi gạ suốt như này thì theo mọi người nên làm gì với cô ny dâm đãng này???