Thương anh tới già – Tha anh tới giường

Không có múi, không còn trẻ, không có người yêu, tiêu đề ra vẻ “so deep” thế thôi chứ chẳng tha được anh nào tới giường đâu