Trà chiều …

Có những buổi chiều off làm, về đến nhà chỉ muốn bung xả tất cả (theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen)
Ngồi thu lu một góc và …chả nghĩ gì cả!
Hà Nội mấy hôm nay trở gió!