Vợ đĩ (P.3) (Bầu bí)

Nghe nói địt bà chửa sướng nửa đời người phải không anh em.
Đây là ảnh cũ lúc vk em mang bầu 5 tháng, vẫn đòi địt suốt ngày các bro ạ….